Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2006 - 2007

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2006 - 2007 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande/UK      Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Erik Beier 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Crister Karlsson 
Suppleant        Nicklas Pettersson 

Övriga funktionärer:
Uttagningskommitte, UK Erik Beier
Materialförvaltare   Crister Karlsson
Abbonemangsansvarig   Svante Svedberg
Skåpansvarig      Svante Svedberg
Valberedningskommitte  Rikard Persson och Göran Eriksson
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.


Slutord

Efter årets säsong, den 61:e, tackar styrelsen för goda insatser
och mycken trevlig samvaro. Den fina kamratandan och sammanhållningen 
som råder hoppas vi skall fortsätta även till kommande säsong.

Volvo Bowling bildades den 20 okt 1945 som en fristående förening, VBK,
Volvo Bowling Klubb. Klubben uppgick 1957 som en sektion i KMV FK, 
Köpings Mekaniska Verkstads FritidsKlubb, då den bildades.
KMV FK bytte namn till Volvo FK år 1960, då Volvo tog över KMV.

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 5 maj 2007
____________________    ____________________    __________________

Curt Lillquist       Erik Beier         Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2006-2007:
1. Summering av aktiviteter
2. Serietabell, Slutresultat 
3. Seriematcher, Slutresultat
4. Personlig Resultatbörs, Slutresultat 
5. KlubbMästerskap, Slutresultat 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006 
7. Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945 
8. Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan 
  klubben VOLVO FK startade 1945