Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2004 - 2005

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2004 - 2005 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande/UK      Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Erik Beier 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Crister Karlsson 
Suppleant        Martin Lindström 

Övriga funktionärer:
Uttagningskommitte, UK Curt Lillquist
Materialförvaltare   Crister Karlsson
Abbonemangsansvarig   Pentti Koskela
Skåpansvarig      Pentti Koskela
Valberedningskommitte  Rikard Persson och Göran Eriksson
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.


Slutord

Efter årets säsong, den 59:e, tackar styrelsen för goda insatser
och mycken trevlig samvaro. Den fina kamratandan och sammanhållningen 
som råder hoppas vi skall fortsätta även till kommande säsong.

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 23 april 2005

____________________    ____________________    __________________

Curt Lillquist       Erik Beier         Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2004-2005:
1. Summering av aktiviteter
2. Serietabell, Slutresultat 
3. Seriematcher, Slutresultat
4. Personlig Resultatbörs, Slutresultat 
5. KlubbMästerskap, Slutresultat 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid 
7. Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945 
8. Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan klubben VOLVO FK startade 1945