Välkommen till VFK, Volvo FritidsKlubb Köping!

Allmän information om Fritidsklubben

Information om Fritidsklubbens sektioner:
(Genom att klicka på symbolen upp till höger för rutnätsvy så får man en mer överskådlig listvy)

Aktivitetskalender för klubben:


 

Om ni har frågor eller synpunkter på något i innehållet i dessa sidor så
hör gärna av er. Om det gäller någon sektion så hör av er till någon
i den sektionens styrelse, annars så hör av er till

Fritidsklubbens epostadress: vfk.koping@gmail.com

Volvo Fritidsklubb Köping

VFK, Volvo Fritidsklubb, Köping har till ändamål att stimulera till idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter.
VFK vill genom målmedveten satsning på aktiviteter i olika former stärka kamratskap och samhörighet mellan människor och företag.
VFK vill dessutom genom sin verksamhet i god kamrat- och idrottsanda arbeta för ökad trivsel och friskare människor inom företagen. 
VFK:s verksamhet, bl.a. i sektionerna, genomförs med ekonomiskt stöd från företagen Volvo GTO och GKN Driveline i Köping samt medlemsavgifter som årsmötet beslutar om.

Medlemskap i Fritidsklubben gäller för dem som är anställda och har lön direkt från AB Volvo eller från GKN Driveline och som har Köping som tjänsteställe. D.v.s. inte för inhyrda anställda hos bemanningsföretag eller på annat sätt inhyrda. Tjänsteställe räknas som den ort där man geografiskt har sin huvudsakliga sysselsättning, så organisatoriskt anställda i Göteborg eller på andra orter med tjänsteställe i Köping kan vara medlemmar. För medlemmar som är organisatoriskt anställda i Köping dras medlemsavgifterna på januarilönen varje år. Medlemsavgiften är 75 kr per år och medlem. För Volvoanställda med Köping som tjänsteställe men som organisatoriskt tillhör annan ort, globalt eller som ex. i Gbg, dras inte medlemsavgiften på lön utan de får själva årligen senast sista januari betala in avgiften 75 kronor/år till klubbens bankgiro:382-4406 (uppge namn, avdelning och anställningsnummer). Pensionär som var medlem i Fritidsklubben vid sin pension fortsätter att vara medlem som pensionär, betalar dock ingen årsavgift. Alla medlemmar i Fritidsklubben har rätt att delta i alla sektioner. Några sektioner har egna medlems- eller deltagaravgifter.

Volvo FK Huvudstyrelse och sektioner
Huvudstyrelse Namn Mailadress Telefon  
Ordförande Thomas Möller fam.moller@live.se 070-8640179  
Vice ordförande Jan Engström jan.engstrom@gknautomotive.com 070-8006090  
Sekreterare Curt Lillquist curt.lillquist@telia.com 070-3644722  
Kassör Tommy Larsson tommy58@koping.net 070-2429123  
Ledamot Gunnar Tångrot gunnar.tangrot@koping.net 070-6766115  
         
Sektion Namn Mailadress   Sektionens Mailadress
Klubben   vfk.koping@gmail.com   vfk.koping@gmail.com
Bowling Curt Lillquist volvofk.bowling@telia.com 070-3644722 vfk.bowling@gmail.com
Dans Laila Wallin laila-wallin@hotmail.com 070-6633718 vfk.dans@gmail.com
Fiske Matti Karresmaa matti.karresmaa@volvo.com 072-7005121 vfk.fiske@gmail.com
Golf Thomas Möller fam.moller@live.se 070-8640179 vfk.golf@gmail.com
Konst Gunnar Eklund gunnar.eklund@gknautomotive.com 076-7822100 vfk.konst@gmail.com
Pensionärerna Lars-Inge Broman bridgeman@koping.net 073-541622 vfk.pensionarer@gmail.com
Pistolskytte Stefan Larsson stefan.larsson2@automotive.com 070-6037126 vfk.pistol@gmail.com

 

UP