Välkommen till uppdatering för Volvo Fritidsklubbs hemsida!

Uppdatering för sektionerna på Google Drive:
Logga in på: vfk.sektionsnamn@gmail.com


Uppdatering för externt (anslag, årsmötesdokument och kalender)  på Google:
Logga in på: vfk.externt@gmail.com
på antingen Google Drive eller Google Calender

Mallar att hämta för sektionerna på Google Drive

Fritidsklubbens e-post