Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2016-2017

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowling i Köping får för 
verksamhetsåret 2016 - 2017 avgiva följande berättelse:
 
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Styrelse                Namn 
Ordförande              Curt Lillquist  
Vice Ordf./Sekr.        Catrin Lood  
Kassör                  Stig Ek  
 
Övriga funktionärer
Uttagningskommitté, UK  Curt Lillquist (sammank.) och Catrin Lood.
Materialförvaltare      Tant Gunilla Öberg.
Valberedningskommitté   Bereket Kelemeworki (sammank.) och Göran Eriksson.
Firmatecknare           Stig Ek och Curt Lillquist, var för sig.
Repr. i alliansen       Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte  Styrelserepr.
 
Slutord
Efter årets säsong, den 72:e, tackar styrelsen för årets verksamhet
med mycken trevlig samvaro. Resultatmässigt i seriespelet har säsongen varit
av lite varierande kvalitet. A-laget kom på en tredje plats i sin Div. 3-serie
vilket innebar inget kval. Laget blir därför kvar i Div. 3 nästa säsong.
Klubben hade två lag i Halligan. Lag H1 kom fyra och lag H2 femma i serien.
I SVM, Svenska Volvo Mästerskapen som gick i Göteborg den 12 nov. 2016 vann
Köping sensationellt 4 Manna lagtävlingen!
Tack för en trevlig bowlingsäsong.
 
Köping den 13 maj 2017
____________________       ______________________     __________________________
 
Curt Lillquist             Catrin Lood              Stig Ek
Ordförande                 Sekreterare                Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2016-2017:
1.  Sammanställning aktiviteter Volvo FK 2016-2017 
2A. Spelprogram från BITS för A-laget i Div 3 
2B. Spelprogram från BITS för H-lagen i Halligan
3.  Sammanställning spelschema för Volvo FK säsongen 2016-2017
4A. Seriesnitt från BITS
4B. Serie- och formsnitt, intern beräkning
5.  KM 2016-2017
6A. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007
6B. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006
7.  Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945
8.  Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan
    klubben VOLVO FK startade 1945