Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2013-2014

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2013 - 2014 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Styrelse        Namn 
Ordförande       Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Svante Svedberg 
Kassör         Stig Ek 
Ledamot		    Catrin Lood 

Övriga funktionärer
Uttagningskommitté, UK Curt Lillquist (sammank.) och Roland Hermansson
Materialförvaltare   Gunilla Öberg
Abonnemangsansvarig   Svante Svedberg
Träningsansvarig	Roland Hermansson
Valberedningskommitté  Roland Hermansson och Bereket Kelemeworki
Firmatecknare		Stig Ek och Curt Lillquist, var för sig
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.

Slutord

Efter årets säsong, den 69:e, tackar styrelsen för årets verksamhet
med mycken trevlig samvaro. Resultatmässigt i seriespelet har säsongen varit
av god kvalitet. A-laget kom på en god andra plats i sin Div 3-serie
och B-laget kom på en tredje plats i den nya lokala Halligan.
A-laget spelade två slutspelsmatcher för kval till Div. 2, vann den första
men förlorade den andra så laget blir kvar i Div. 3 till nästa säsong. 

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 10 maj 2014
____________________    ______________________   __________________________

Curt Lillquist       Svante Svedberg      Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2013-2014:
1.  Sammanställning aktiviteter Volvo FK -13/14
2.  Serietabeller för A-laget eller B-laget
3.  Seriespel för A-lag och B-lag
4A. Ranking och seriesnitt från BITS
4B. Serie- och formsnitt under säsongen för medlemmar i Volvo FK Bowling  
5   Resultat KM -13/14
6A. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007
6B. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006
7.  Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945
8.  Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan
    klubben VOLVO FK startade 1945