Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2012-2013

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2012 - 2013 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande       Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Svante Svedberg 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Catrin Lood 
Suppleant        Crister Karlsson 

Övriga funktionärer
Uttagningskommitté, UK Curt Lillquist (sammank.) och Roland Hermansson
Materialförvaltare   Crister Karlsson
Abbonemangsansvarig   Svante Svedberg
Träningsansvarig	Roland Hermansson
Valberedningskommitté  Roland Hermansson och Bereket Kelemeworki
Firmatecknare		Stig Ek och Curt Lillquist, var för sig
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.

Verksamhet:Slutord

Efter årets säsong, den 68:e, tackar styrelsen för årets verksamhet
med mycken trevlig samvaro. Resultatmässigt i seriespelet har säsongen varit
av blandad kvalitet. A-laget kom på en god andra plats i sin serie,
lyckades dock inte gå upp i Div. 2 i kvalspelet. Tar nya tag till kommande säsong.
Noterbart är att under säsongen blev Catrin Lood både Koncernmästare på damsidan
och total Klubbmästare! Detta var första gången i historien som något av det hänt i Köping!
Klubbens stora/lilla stjärna My Olsson visade under säsongen att hon är Sveriges bästa
dambowlare bland bowlare med funktionsnedsättning då hon vann damernas A-klass
både på SM och i Action Jubal! Grattis My!
Klubben blev under säsongen registrerad som ideell förening hos Skatteverket med
organisationsnummer 802470-9944. Det är krav sen 2011 att alla idrottsföreningar som tillhör
Riksidrottsförbundet RF är registrerade föreningar. Hos RF har klubben sen tidigare nr 7474-07.

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 11 maj 2013
____________________    ______________________   __________________________

Curt Lillquist       Svante Svedberg      Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2012-2013:
1.  Sammanställning aktiviteter Volvo FK -12/13
2.  Serietabeller för A-laget eller B-laget
3.  Seriespel för A-lag och B-lag
4A. Ranking och seriesnitt från BITS
4B. Serie- och formsnitt under säsongen för medlemmar i Volvo FK Bowling  
5   Resultat KM -12/13
6A. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007
6B. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006
7.  Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945
8.  Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan
    klubben VOLVO FK startade 1945