Seriesnittstatistik Volvo FK Bowling säsongen 2013/2014 färdigspelad

  Namn Hela
09-10
Hela
10-11
Hela
12-13
Hela
13-14
Ser Diff   Namn Höst Ser   Namn Vĺr Ser Diff   Namn Antal
missar
Ser Per serie 13-14 Per serie 12-13 Diff Hcap
1 Öberg Gunilla 167,40 164,33 171,84 179,08 66 7,24 1 Öberg Gunilla 179,13 24 1 Hermansson Roland 186,02 47 17,60 1 Lood Catrin 96 87 1,10 1,16 0,04 40
2 Hermansson Roland 180,04 177,54 179,91 178,39 83 -1,52 2 Olsson My 178,79 19 2 Öberg Gunilla 179,05 42 -0,08 2 Andersson Ted 87 76 1,14 1,28 0,13 36
3 Andersson Ted 189,16 178,61 172,80 177,73 83 4,94 3 Andersson Ted 177,16 44 3 Andersson Ted 178,38 39 1,23 3 Öberg Gunilla 64 53 1,21 1,44 0,26 35
4 Olsson My 178,17 164,26 176,33 176,28 39 -0,05 4 Lood Catrin 171,68 44 4 Hermansson Erik 174,67 63 11,88 4 Hermansson Roland 115 68 1,69 1,63 -0,01 35
5 Lood Catrin 172,75 174,12 173,60 172,64 102 -0,96 5 Hermansson Roland 168,42 36 5 Olsson My 173,90 20 -4,89 5 Olsson My 57 33 1,73 1,59 -0,11 37
6 Kelemeworki Bereket 146,75 152,44 163,10 169,92 64 6,83 6 Lillquist Curt 166,16 64 6 Lood Catrin 173,36 58 1,68 6 Leander Gunilla 69 39 1,77 2,59   43
7 Hermansson Erik 120,00 120,00 158,96 169,59 110 10,63 7 Leander Gunilla 166,00 12 7 Kelemeworki Bereket 173,23 48 13,23 7 Eriksson Göran 92 47 1,96 1,91 -0,04 44
8 Leander Gunilla 178,54 176,76   169,49 39   8 Hermansson Erik 162,79 47 8 Eriksson Göran 171,70 37 13,27 8 Lillquist Curt 197 100 1,97 1,96 0,07 45
9 Eriksson Göran 180,48 171,33 168,93 167,70 53 -1,23 9 Öberg Sune 161,43 56 9 Leander Gunilla 171,04 27 5,04 9 Kelemeworki Bereket 100 50 2,00 1,56 -0,48 43
10 Lillquist Curt 150,65 160,08 164,41 167,28 113 2,88 10 Kelemeworki Bereket 160,00 16 10 Lillquist Curt 168,76 49 2,60 10 Svedberg Svante 117 52 2,25 2,32 0,07 56
11 Öberg Sune 159,96 156,13 157,38 162,47 118 5,09 11 Eriksson Göran 158,44 16 11 Öberg Sune 163,42 62 1,99 11 Hermansson Erik 224 96 2,33 2,46 0,19 43
12 Svedberg Svante 162,66 175,15 157,60 154,13 54 -3,47 12 Svedberg Svante 158,32 34 12 Svedberg Svante 147,00 20 -11,32 12 Öberg Sune 253 103 2,46 2,89 0,44 49
13 Ek Stig 149,38 151,18 136,28 139,38 32 3,10 13 Ek Stig 130,50 12 13 Ek Stig 144,70 20 14,20 13 Ek Stig 106 32 3,31 4,06 0,74 69