Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2011-2012

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2011 - 2012 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande       Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Svante Svedberg 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Nicklas Pettersson 
Suppleant        Crister Karlsson 

Övriga funktionärer
Uttagningskommitté, UK Curt Lillquist (sammank.), Nicklas Pettersson och Leif Larsson
Materialförvaltare   Catrin Lood
Abbonemangsansvarig   Svante Svedberg
Lagledare A-laget	Leif Larsson
Träningsansvariga	Niklas Pettersson och Per Danielsson
Valberedningskommitté  Roland Hermansson och Bereket Kelemeworki
Firmatecknare		Stig Ek och Curt Lillquist, var för sig
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.

Slutord

Efter årets säsong, den 67:e, tackar styrelsen för årets verksamhet
med mycken trevlig samvaro. Resultatmässigt i seriespelet har säsongen dock varit
av blandad kvalitet, då bl.a. A-laget blir nedflyttade en division till nästa år.
Beskrivning av årets verksamhet finns på sektionens hemsida,
dels under rubriken "Säsongen 2011-2012" och dels under rubriken "Historisk information".

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 12 maj 2012
____________________    ______________________   __________________________

Curt Lillquist       Svante Svedberg      Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör