Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2009-2010

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2009 - 2010 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande       Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Svante Svedberg 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Leif Larsson 
Suppleant        Erik Beier 

Övriga funktionärer:
Uttagningskommitte, UK Curt Lillquist
Materialförvaltare   Catrin Lood
Abbonemangsansvarig   Svante Svedberg
Valberedningskommitte  Per Danielsson och Göran Eriksson
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.

Slutord

Efter årets säsong, den 65:e, tackar styrelsen för mycket goda insatser
och mycken trevlig samvaro. Resultatmässigt har säsongen varit en av de 
bästa genom tiderna för Volvo FK med mycken kämpa- och lag-anda då A-laget 
efter ett spännande slutspel gick upp till division 2 till kommande säsong.
Den fina kamrat- och lag-andan och sammanhållningen som råder hoppas vi 
skall fortsätta även till kommande säsong.
Volvo Bowling bildades den 20 okt 1945 som en fristående förening, VBK,
Volvo Bowling Klubb. Klubben uppgick 1957 som en sektion i KMV FK, 
Köpings Mekaniska Verkstads FritidsKlubb, då den bildades.
KMV FK bytte namn till Volvo FK år 1960, då Volvo tog över KMV.

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 8 maj 2010
____________________    ____________________    __________________

Curt Lillquist       Svante Svedberg      Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2009-2010:
1. Summering av aktiviteter
2. Serietabell, Slutresultat 
3. Seriematcher, Slutresultat
4. Personlig Resultatbörs, Slutresultat 
5. KlubbMästerskap, Slutresultat 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006 
7. Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945 
8. Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan 
  klubben VOLVO FK startade 1945