Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2007- 2008

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2007 - 2008 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande/UK      Curt Lillquist 
Vice Ordf/Sekr     Erik Beier 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Leif Larsson 
Suppleant        Nicklas Pettersson 

Övriga funktionärer:
Uttagningskommitte, UK Erik Beier
Materialförvaltare   Catrin Lood
Abbonemangsansvarig   Svante Svedberg
Valberedningskommitte  Per Danielsson och Göran Eriksson
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.


Slutord

Efter årets säsong, den 62:e, tackar styrelsen för goda insatser
och mycken trevlig samvaro. Extra roligt var A-lagets avancemang till Div 2 
i två spännande matcher i Hallstahammar den 12 april 2008.
Den fina kamrat- och kompis-andan och sammanhållningen som råder hoppas 
vi skall fortsätta även till kommande säsong.

Volvo Bowling bildades den 20 okt 1945 som en fristående förening, VBK,
Volvo Bowling Klubb. Klubben uppgick 1957 som en sektion i KMV FK, 
Köpings Mekaniska Verkstads FritidsKlubb, då den bildades.
KMV FK bytte namn till Volvo FK år 1960, då Volvo tog över KMV.

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 26 april 2008
____________________    ____________________    __________________

Curt Lillquist       Erik Beier         Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2007-2008:
1. Summering av aktiviteter
2. Serietabell, Slutresultat 
3. Seriematcher, Slutresultat
4. Personlig Resultatbörs, Slutresultat 
5. KlubbMästerskap, Slutresultat 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid fr.o.m. 2007 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i historisk tid t.o.m. 2006 
7. Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945 
8. Sammanställning Styrelseledamöter och Klubbmästare sedan 
  klubben VOLVO FK startade 1945