4. Volvo FK Köping Bowling Slutlig ställning Personlig Resultatbörs säsongen 2003/2004

V O L V O F K  R E S U L T A T B Ö R S SÄSONGEN 2003-2004 04.04.18
       SÄSONG TOT  **8M -  L  A  G**
  NAMN    SNITT ANT  HEMMA ANT  BORTA ANT
 1 Pentti K 174.12 87 174.23 52 173.97 35
 2 Erik B  166.46 89 165.40 59 168.53 30
 3 Crister  163.32 102 159.76 63 169.07 39
 4 Rikard P 161.27 88 159.27 58 165.13 30
 5 Göran E  160.87 82 160.65 55 161.33 27
 6 Curt L  160.02 76 152.36 46 171.76 30
 7 Andreas  158.36 77 154.46 45 163.84 32
 8 Urban L  156.70 31 164.89 19 143.75 12
 9 Rolf P  156.15 79 156.04 46 156.30 33
10 Ole J   148.46 30 142.05 18 158.08 12
11 Martin L 145.18 49 135.45 33 165.25 16
12 Stig E  135.87 16       135.87 16
13 Jimmy P  118.41 24 115.58 17 125.28  7

  TOTALT  159.20
      5094.40
  A-LAG   159.20   156.98   162.75
      5094.40   5023.36   5208.00

  02/03         166.08   160.72   151.29   149.18
  01/02                     152.81   161.99
  00/01         171.15   172.06   152.22   156.18
  99/00         171.83   170.90   152.72   155.95
  98/99         180.73   175.08   153.73   154.49
  97/98         181.25   176.50   157.79   148.59
  96/97         175.22   177.18   151.94   150.58
  95/96         178.00   175.87   160.25   160.48
  94/95         178.12   178.59   153.84   158.54
  93/94         179.05   172.82   162.12   153.14
  92/93         179.77   179.37   160.01   157.93
  91/92         174.39   174.95   163.69   163.45
  90/91         176.63   176.37   163.49   163.18
  89/90         177.78   176.06   163.66   163.24
  88/89         174.63   172.03   159.94   157.61
  87/88         175.04   173.59   161.29   160.14
  86/87         177.40   175.30   164.15   159.78
  85/86         179.74   176.55   165.61   157.74
  84/85         183.78   176.34   167.19   165.56
  83/84         181.16   182.50   166.13   163.20
  82/83         179.11   178.20   165.93   167.13
  81/82         178.22   171.56   167.57   160.83
  80/81         178.01   175.23   161.39   167.89
  79/80         180.36   176.30   168.29   161.54
     AH SAB SBH SBB S A=Alag,B=Blag,H=Hem,B=Bort,S=Antal serier
Göran E  725        17/4  KÖPING
Rikard P 716
Erik B  697
Pentti K 669
Crister K 653
Rolf P  615
Martin L 4283
Curt L  3853
Jimmy P  2242
Pentti K 768        3/4  KÖPING
Göran E  705
Rikard P 700
Crister K 696
Andreas M 645
Erik B  645
Martin L 522
Jimmy P  444
Rikard P 735        27/3  KÖPING
Pentti K 699
Crister K 686
Erik B  677
Göran E  659
Rolf P  644
Curt L  603
Andreas M 3512
Jimmy P  2382
Pentti K   736      7/3  VÄSTERÅS
Erik B    708
Crister K   708
Rikard P   677
Andreas M   661
Göran E    651
Rolf P    648
Curt L    634
Erik B    757      7/3  VÄSTERÅS
Rikard P   742
Rolf P    716
Crister K   699
Andreas M   634
Curt L    5323
Pentti K   5063
Göran E    4623
Martin L   4393
Pentti K 747        29/2  KÖPING
Rikard P 737
Erik B  671
Crister K 671
Göran E  658
Rolf P  646
Curt L  635
Andreas M 581
Pentti K 768        29/2  KÖPING
Rikard P 689
Erik B  694
Andreas M 660
Göran E  658
Crister K 610
Curt L  594
Rolf P  652
Göran E    684      21/2  HALLSTA
Pentti K   671
Rolf P    640
Erik B    627
Andreas M   620
Rikard P   4913
Curt L    4603
Crister K   4023
Martin L   4813
Pentti K 729        31/1  KÖPING
Curt L  717
Crister K 693
Urban L  676
Göran E  654
Rolf P  607
Rikard P 595
Martin L 3863
Jimmy P  1001
Göran E  727        24/1  KÖPING
Andreas M 725
Pentti K 654
Erik B  645
Crister K 599
Rikard P 569
Rolf P  4703
Jimmy P  4013
Martin L 2582
Curt L    771      10/1  VÄSTERÅS
Pentti K   740
Crister K   688
Erik B    674
Göran E    671
Rikard P   632
Urban L    572
Jimmy P    3383
Rolf P    1291
Rikard P   721      10/1  VÄSTERÅS
Pentti K   695
Göran E    698
Pentti K   695
Crister K   686
Erik B    673
Curt L    661
Jimmy P    539
Erik B  688        29/11  KÖPING
Pentti K 647
Crister K 610
Urban L  579
Curt L  571
Andreas M 557
Rikard P 4643
Rolf P  4443
Göran E  2812
Pentti K 703        22/11  KÖPING
Erik B  651
Göran E  639
Curt L  612
Andreas M 596
Crister K 584
Jimmy P  3323
Ole J   2872
Martin L 2322
Urban L  722        15/11  KÖPING
Crister K 671
Pentti K 626
Göran E  616
Erik B  595
Rolf P  579
Andreas M 4343
Rikard P 3973
Ole J   2472
Pentti K   740      8/11  VÄSTERÅS
Ole J     689
Curt L    672
Crister K   663
Andreas M   712
Rolf P    632
Martin L   4382
Rikard P   4123
Erik B    2722
Pentti K 652        18/10  KÖPING
Erik B  604
Rikard P 596
Ole J   591
Rolf P  565
Andreas M 492
Curt L  4313
Crister K 3713
Jimmy P  2262
Pentti K 737        18/10  KÖPING
Erik B  701
Curt L  633
Rikard P 631
Andreas M 617
Crister K 609
Göran E  557
Martin L 506
Pentti K 661        18/10  KÖPING
Erik B  644
Andreas M 633
Crister K 592
Göran E  589
Curt L  587
Rikard P 521
Martin L 473
Crister K   690      11/10  SALA
Pentti K   653
Andreas M   638
Rikard P   597
Rolf P    597
Stig E    563
Ole J     516
Urban L    510
Crister K   752      11/10  ENKÖPING
Ole J     692
Rikard P   682
Andreas M   675
Pentti K   653
Urban L    643
Rolf P    618
Stig E    584
Erik B  732        20/9  KÖPING
Crister K 684
Rolf P  674
Andreas M 660
Göran E  660
Rikard P 571
Martin L 568
Ole J   556
Rikard P 667        13/9  KÖPING
Erik B  665
Crister K 663
Martin L 652
Rolf P  646
Urban L  644
Curt L  616
Ole J   2742
Göran E  3132
Curt L    757      6/9  VÄSTERÅS
Andreas M   704
Erik B    696
Martin L   654
Crister K   630
Göran E    597
Rolf P    577
Stig E    482
Crister K   676      6/9  VÄSTERÅS
Curt L    666
Erik B    649
Martin L   632
Rolf P    601
Andreas M   599
Göran E    593
Stig E    545
Crister K 673        30/8  KÖPING
Rikard P 650
Rolf P  636
Curt L  625
Ole J   602
Urban L  5123
Erik B  4503
Martin L 4453
Göran E  3953